Historisk søndag

bookmark

Om det romerske imperiet

søndag 25. november 2012, kl. 13:00

Sal: Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Roma ble grunnlagt ved et vadested ved elven Tiberen, og romerne erobret etter hvert områdene rundt Middelhavet og nordover mot de germanskeområdene. Hvordan klarte romerne å erobre og kontrollere områdene de la under seg? Hva gjorde romerne i stand til å skape et enormt imperium og likevel bevare kontrollen? Hvilke fordeler utgjorde romernes militære organisering i forhold til motstanden de møtte?

Førsteamanuensis Knut Ødegård ved Universitetet i Oslo kommer for å fortelle om oppbygningen av det romerske imperiet og om romernes forhold til krig og militarisme.