Historisk søndag

bookmark

Polarheltens bilder

søndag 3. februar 2013, kl. 13:00

Sal: i Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hvordan skapes en polarhelt? Hvem stod bak ideen om den norske polarhelten, og hvordan ble de fremstilt i offentligheten? Helt fra de første norske polarekspedisjonene ble fotografier brukt aktivt både for å dokumentere og for å formidle opplevelsene til ekspedisjonsmedlemmene, og gjerne med et dramatisk tilsnitt for å øke opplevelsen for publikum som så bildene. Hvor viktig var fotografiet som medium for polarekspedisjonene? Hvordan ønsket polarheltene selv å fremstå, og hvor mye ble planlagt på forhånd?

Siv Frøydis Berg
kommer for å fortelle om og vise bildene som ble tatt under polarekspedisjoner. Kanskje avkles også noen av mytene om polarheltene? Berg har sammen med Harald Østgaard Lund redigert boken Norske polarheltbilder 1888–1928.

FOTO: Anders Beer Wilse/Nasjonalbiblioteket