Historisk søndag

bookmark

Om menneskene rundt Nansen

søndag 10. mars 2013, kl. 13:00

Sal: Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

En krets av berømte personligheter, vitenskapsmenn, kunstnere og forfattere bidro til å gjøre Fridtjof Nansens miljø på Lysaker til et kulturpolitisk kraftsenter. De drømte om å hevde Norge som en europeisk kulturnasjon og å fullføre byggingen av Norge som eidsvollsmennene hadde lagt grunnlaget for. Det gjaldt å «vekke» folks nasjonale identitet og fellesskapsfølelse. Men hva ble definert som norsk og nasjonalt, og ble noen ekskludert fra fellesskapet?

Historiker og forfatter Bodil Stenseth har sett nærmere på kretsen rundt Nansen i sin bok En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890–1940 (1993). I tillegg har hun skrevet bøkene Sonia Henie. Kvinne på is (2002), Pakten. Munch – en familiehistorie (2004) og Nr. 13 – en vestkantfortelling (2010).

Foto: Fridtjof Nansen/Nasjonalbiblioteket