Historisk søndag

bookmark

Om Harald Damsleth

søndag 14. april 2013, kl. 13:00

Sal: Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Selv om få kjente til ham, var Harald Damsleth en av dem som satte tydeligst preg på 1900-tallets Norge. Som tegner og illustratør hadde han i løpet av 30-tallet opparbeidet en høy status i Oslos reklamemiljø. Med utdannelse fra Tyskland, tysk mor og en sterk uvilje mot sosialismen ble han NS-medlem allerede i 1933. Da nazistene invaderte Norge og de fleste vendte okkupasjonsmakten ryggen, fikk Damsleth og hans «Heroldens Annonsebyrå» monopol på å lage statsannonser og propagandamateriell. Allerede en uke etter krigens slutt ble han dømt til fem års straffarbeid for landssvik, men han ble benådet og fortsatte å tegne.

Einar Økland har skrevet boken Damsleth. Han teikna for Norge. Nå tar han turen til Historisk søndag for å fortelle om Damsleths liv og virke og for å vise illustrasjoner man ganske sikkert har sett før.

ILL.: Harald Damsleth/Norges Hjemmefrontmuseum