Historisk søndag

bookmark

Om Oliver H. Langeland

søndag 28. april 2013, kl. 13:00

Sal: Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Andre verdenskrig kom brått på både det norske folk og regjeringen. Men hadde den norske regjeringen tatt den tyske trusselen tilstrekkelig alvorlig? Hadde de opptrådt feigt? Burde regjeringsmedlemmene selv stilles for riksrett?

Milorg-leder og major Oliver H. Langeland var en av dem som hevdet det. Etter krigen skrev han to bøker der han rettet skarp kritikk mot regjeringen. Myndighetene svarte med å anmelde ham, og til tross for at Langeland ble frikjent, ble bøkene inndratt og forbudt. Saksdokumentene forsvant og kom ikke til rette igjen før 2010. Journalist og forfatter Arvid Bryne gikk gjennom dokumentene og skrev boka Krig og sannhet. Langelandsaken og landssvikoppgjøret. Nå forteller han om sine funn i Historisk søndag.

FOTO: Norsk Hjemmefrontmuseum