Historisk søndag

bookmark

Om Gregers Gram

søndag 2. juni 2013, kl. 13:00

Sal: Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Gregers Winther Wulfsberg Gram ble drept under dramatiske omstendigheter på Olaf Ryes plass i 1944. Han hadde satset høyt og tapt: Det han trodde skulle være et møte med tyske desertører, viste seg å være en felle satt opp av Gestapo. Gram var på den tiden en av de sentrale norske motstandsmennene og hadde som medlem av først Kompani Linge og etter hvert Milorgs sambotasjegruppe Oslogjengen deltatt i en rekke hasardiøse sabotasjeaksjoner. I en alder av 26 år var han sterkt preget av krigens brutalitet. Skyldtes hans nesten destruktive dødsforakt at han ikke så for seg noen normal hverdag når krigen var over?

Gram har i nyere tid havnet i skyggen av sine mer kjente kompanjonger. Men nå har Bernt Rougthvedt skrevet biografien Dødsspillet. En biografi om motstandsmannen Gregers Gram for å bøte på dette.

FOTO: Norges Hjemmefrontmuseum