Historisk søndag

bookmark

Haakon Bull-Hansen om bruk av skogen gjennom tidene

søndag 8. september 2013, kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Skog dekker mer enn en tredjedel av Norges landareal. Helt fra yngre steinalder har den vært en viktig næring for oss nordmenn. Fra vedsanking til bygging av langhus og vikingskip, til gruvedrift og plankeproduksjon, frem til dagens storstilte celluloseindustri, har skogen vår vært en nærmest uuttømmelig ressurs.

Men til tross for at skogbruk og eksport av skog- og treprodukter i dag er en milliardindustri, har få av oss noe særskilt forhold til skogen som noe annet enn rekreasjonsområde. Det hadde heller ikke Haakon Bull-Hansen da han for ti år siden arvet et stykke skog og plutselig ble forvalter og grunneier. Han måtte lære skogen å kjenne på nytt, og denne lærdommen deler han med oss i boken Til skogs – blant skiløpere og soppsankere, jegere og joggere, bønder og baroner og vanlige folk. Her utforsker han skogens historie, kultur og verdi.

FOTO: Hedmarksmuseet