Historisk søndag

bookmark

Bjørn Tore Pedersen om lofotfiske

søndag 15. september 2013, kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hver vinter, fra februar til ut i april, valfarter en rekke yrkesfiskere, turister og sportsfiskere til Lofoten for å ta for seg av de enorme mengdene skrei som har søkt inn til kysten for å gyte. Dette har foregått i uminnelige tider, og beretninger om storfisket strekker seg så langt tilbake som muntlige og skriftlige kilder går. Helt frem til andre verdenskrig var lofotfisket hovedinntektskilden til Nord-Norge, og hele landet har nytt godt av det. Men fiskeryrket er ikke ufarlig. Opp igjennom tidene har det vært en rekke ulykker i de uberegnelige farvannene. Utallige koner og barn har blitt etterlatt uten noen til å forsørge seg, familier har gått til grunne og barn blitt sendt til fosterhjem. NRK-journalist Bjørn Tore Pedersen har skrevet om storfangst og tragedier i sin nye bok Lofotfiske.

FOTO: Fotograf: Helgesen. Arkiv etter Studieselskapet for nord-norsk næringsliv/Arkiv i Nordland