Historisk søndag

bookmark

Astrid Brekken om kvinnebønder

søndag 13. oktober 2013, kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Å være bonde har tradisjonelt vært et mannsyrke, og bondekonene har holdt seg mye i bakgrunnen. Men både i Norge og ellers i verden har kvinner alltid hatt en viktig rolle innen landbruket, kanskje spesielt i utviklingsland, hvor kvinner utgjør om lag 40 prosent av landbrukets arbeidsstyrke.

Det er i dag rundt seks tusen kvinnelige bønder i Norge. På oppdrag fra Norges Bonde- og Småbrukarlag har Astrid Brekken skrevet boken Kvinnebønder. Hør henne fortelle om veien fra bondekone til moderne kvinnebonde, om kvinners kår i landbruket og om de mange staute kvinnene som har viet seg til jorda og dyrene.

FOTO: Norsk Folkemuseum