Historisk søndag

bookmark

Norsk historie i kjønnsperspektiv

søndag 27. april 2014, kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Historikere siger, at der er Tidsaldre, som har sat dybere Spor i Menneskeslegtens Aandsliv og Moral end det 19de Aarhundrede. De maa da glemme, hva dette Aarhundrede har bragt Kvinderne. (Ragna Nielsen, kvinnesaksforkjemper)

Professor i historie Gro Hagemann har skrevet tredje del i historieverket Med kjønnsperspektiv på norsk historie, der hun undersøker hvordan kvinner, delvis i samarbeid og delvis i konflikt med menn, har formet det moderne norske samfunnet. Hvordan har de historiske endringene påvirket rammene for kjønnsrollene og på den måten menneskenes levekår og muligheter? Det ser Hagemann nærmere på i sitt foredrag denne historiske søndagen.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.