Historisk søndag

bookmark

Brochman om innvandring til Norge

søndag 23. november 2014, kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Klostermunker, rallarer, arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Innvandringen til Norge 900–2010 heter boka som Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, har skrevet sammen med Knut Kjeldstadli. Der ser de nærmere på hvem som kom, hvorfor de kom, og hvilken innflytelse de ulike kulturene har hatt på Norge som samfunn. Hvordan har de forskjellige gruppene blitt tatt imot? Hvordan har man håndtert ulike kulturelle konflikter? Brochmann presenterer utfyllende historisk kunnskap, innsiktsfulle analyser og statistikk.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.