Historisk søndag

bookmark

Med Espen Søbye

søndag 31. mai 2015, kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Kan en bok om befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå gjøres interessant for andre enn spesielt interesserte? Ja, når Espen Søbye skriver den. Mens mye historieskriving de siste årene har lånt trekk fra skjønnlitteraturen, har Søbye plassert seg i den helt andre enden av skalaen, forlatt narrativ og personskildring og fremhevet arkivstudien som metode, om man skal kunne nærme seg en historisk sannhet. Boken Folkemengdens bevegelse 1735–2014, som er utgangspunktet for dagens foredrag, inneholder også et kapittel om «det fremmede elementet» i Norge. Minoriteter
og utsatte grupper, som ikke er blitt ansett som rent norske. Søbye vil også komme inn på denne historien i dag.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.