Hjernesykdom utfordrer ossFoto: Shutterstock

Hjernesykdom utfordrer oss

bookmark

Har politikerne hjerte for hjernen?

mandag 8. april 2019, kl. 16:00 til kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network

Inngang: Gratis med påmelding

Hjernesykdom er snart Norges største helseutfordring. Disse sykdommene gir enkeltpersoner og familier store belastninger. Pasientene kan forandre personlighet, eller de opplever en tretthet som påvirker både dem og familien. De samfunnsøkonomiske omkostningene ved sykdom og skade i hjernen er enorme. Bare migrene og hodepine fører årlig til om lag 2 millioner tapte arbeids- og skoledager! Når det gjelder dødsårsaker, opplyser Folkehelseinstituttet at demens nå er den fjerde største dødsårsaken her i landet, mer enn tredoblet på 20 år. Og kurven fortsetter å stige. Dette er eksempler på utfordringene fra hjernesykdommene, som er sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.

Det foregår mye hjerneforskning, men fortsatt er hjernen det organet i kroppen som vi vet minst om.

 

Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network inviterer til samtale om disse spørsmålene på Litteraturhuset i Oslo mandag 8. april. Fullt program finner du under.

Møtet er gratis og arrangeres med støtte fra firmaene Roche, Janssen og Pre Diagnostics. Vi starter med enkel bevertning, derfor er det påmelding. Du kan melde deg på her.

 

Program:

16.00-16.30:      Mat og mingling

16.30:                 Velkommen ved møteleder Bjarte Reve, daglig leder i Nansen Neuroscience Network

16.35-17.00:      Lars Jacob Stovner, professor og nevrolog ved St. Olavs Hospital.

Hjernen – en stor helseutfordring i Norge. Hva sier norske tall fra Global Burden of Disease om sykdomsbyrden for hjernesykdom og hjerneskade?                    

17.00-17.25:      Trygve Holmøy, Overlege og professor ved Nevroklinkken, Akershus universitetssykehus

Hvor mye vil myndighetene satse for å hjelpe mennesker med hjernesykdommer? En klinikers erfaring med tilgang til ny behandling.

17.25-17.45       Victoria Frelsøy, representant for Unge Likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen:

Uhelbredelig og dødelig – hvordan demens oppleves for pårørende 

17.45-18.30:      Paneldebatt: Når blir det hjernens tur?

En samtale om hjerneforskning, nye medisiner, tilgang på ny behandling, oppfølging av hjernehelsepasienter m.m

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (ikke bekreftet)

Tuva Moflag, Stortingsrepresentant Ap

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant Høyre

Magne W. Fredriksen, styremedlem i Hjernerådet

Trygve Holmøy, overlege og professor, Ahus

Lars Jacob Stovner, professor, St. Olavs hospital