Holbergprisen

bookmark

Møt årets prisvinner Marina Warner: «From the mouths of stories – New songs for old»

torsdag 11. juni 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Holbergprisen

Inngang: Gratis

Møt Holbergprisvinner Marina Warner i samtale med den palestinsk-egyptiske poeten og statsviteren Tamim al-Barghouti.

Marina Warner er en britisk kulturhistoriker, mytolog og forfatter som i år mottar Holbergprisen for sitt arbeid med å analysere eventyr og myter og hvordan de reflekterer sin samtid og sine omgivelser, spesielt i forhold til kjønnsroller og kultur.

Tamim al-Barghouti har hatt en sentral rolle i den egyptiske revolusjonen gjennom inspirerende dikt i opposisjon til militærregimet. al-Barghouti er særlig engasjert i historier som oppstår etter oppløsning av statlig informasjonskontroll og folkelig engasjement via blant annet sosiale medier som gir grobunn for både voldelige borgerkriger og ikke-voldelig revolusjon og demokratisering.

I løpet av samtalen på Litteraturhuset vil Marina Warner og Tamim al-Barghouti lese fra sine kommende utgivelser. Fortellingene de drar innom spenner fra Tusen og en natt og antikkens Babylon til samtidige fortellinger fra dagens Irak og Europa.

Holbergprisen er verdens største årlige pris innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen er på 4,5 millioner kroner og tildeles en forsker som har gitt et betydelig bidrag innenfor ett av prisens fagområder eller ved tverrfaglig virksomhet. Holbergprisen ble opprettet av det norske Storting i 2003.