Møt årets HolbergprisvinnerIll.: Holbergprisen

The Holberg Laureate LIVE

bookmark

Holbergprisvinner Paul Gilroy i samtale med Thomas Hylland Eriksen

torsdag 6. juni 2019, kl. 18:00 til kl. 19:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Holbergprisen

Inngang: Gratis

Kunsten å leve sammen i en brokete verden

Hvordan kan vi leve sammen? Hva kan lede til optimisme i en tid preget av friksjon, mistenksomhet, fremmedfrykt og tilbaketrekning? Paul Gilroy, hvis arbeider spenner fra rasistisk ekskludering til kulturell kreativitet blant den afrikanske diaspora, har nylig utforsket gemyttlig sameksistens (conviviality) som et positivt alternativ. Denne samtalen tar utgangspunkt i Gilroys arbeider og den virvelvind av endring som påvirker folkegrupper, identiteter, kulturelle verdener og tilhørighetsideologier i vår samtid.

Paul Gilroy er professor i amerikansk og engelsk litteratur ved King’s College London. Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Arrangementet foregår på engelsk, og blir strømmet her.

Holbergprisen er en av verdens største vitenskapspriser innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Dagen etter å ha mottatt Holbergprisen 2019 i Bergen avslutter årets prisvinner sitt norgesbesøk og årets holberguke med en samtale på Litteraturhuset.