Honduras: Når engasjement betyr livsfare

Honduras: Når engasjement betyr livsfare

bookmark

mandag 11. mars 2019, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Folkehjelp

Inngang: Gratis

Norsk Folkehjelp får besøk av Bertha Zúñiga Cáceres og Padre Melo, to av de mest anerkjente miljø- og menneskerettighetsforkjemperne i Honduras. De vil fortelle om hvordan de jobber for å fremme rettferd i Honduras samtidig som de blir angrepet og forsøkt truet til stillhet. Hva gjør de for å fortsette kampen? Hva kan Norge gjøre for å bidra til inkluderende utvikling i Honduras og støtte opp om folkelige organisasjoner i landet?

Honduras er et av verdens farligste land for menneskerettighetsforkjempere. Aktivister og sosiale ledere blir truet på livet, mange blir drept. Protester og demonstrasjoner blir slått hardt ned på. Ytringsfrihet er sterkt begrenset – er du for kritisk, havner du i livsfare.

Samtidig vokser ulikheten og urettferdigheten. En liten elite kontrollerer makt og naturressurser. Elver legges i rør, jordbruk forurenses av gruvedrift og skogen hugges ned. For folk i lokalsamfunnene er det ikke noe alternativ å bare stå og se på. De organiserer seg og protesterer, med livet som innsats.

Berta Cáceres, leder for urfolksorganisasjonen COPINH, ble drept i 2016 etter å ha ledet en rekke protestaksjoner mot et damprosjekt ved elva Gualcarque. Honduransk rett mener mordet ble bestilt av sjefene for damprosjektet, og sju menn med tilknytning til selskapet er dømt for drapet.

Vi får besøk av Cáceres’ datter Berta Zúñiga Cáceres, som vil gi sitt vitnesbyrd om hvordan lokalsamfunnet fører kampen for frihet og selvbestemmelse videre. Med seg har hun den profilerte menneskerettighetsforkjemperen Padre Melo, som vant Raftoprisen i 2015.

Norsk Folkehjelp har jobbet i Honduras siden 1985, og har i flere år være samarbeidspartner med COPINH og organisasjonen ERIC, som driver Radio Progreso. Vi ser med stor uro hvordan organisasjonene i Honduras blir kriminalisert og kneblet. Dette er del av en global trend som gir grunn til stor bekymring.

Arrangementet foregår på norsk og spansk som tolkes til norsk.

 

Innledere:

  • Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
  • Berta Zúñiga Cáceres fra urfolksorganisasjonen COPINH, datter av den drepte menneskerettighetsforkjemperen Berta Cáceres. COPINH er en honduransk organisasjon dedikert til forsvar av miljøet og rettighetene til lenkafolket.
  • Padre Melo, leder for menneskerettighetsorganisasjonen ERIC og vinner av Raftoprisen 2015. ERIC driver Radio Progreso, en nyhetskilde fra grasrota med bortimot nasjonal dekning. Organisasjonen opplever jevnlig trusler og trakassering, og hindres tilgang til offentlig informasjon og møtevirksomhet.
  • Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL & IT forbundet, som støtter Norsk Folkehjelps arbeid i Honduras.