Hopp i det

bookmark

En inspirasjonsdag med Kristin Reagan og Kåre Landfald

torsdag 19. mars 2009, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Inngang: Billett

Lar du frykt stoppe deg? Våg å utvide komfortsonen.

La deg inspirere til å ta spranget, bidra med ditt beste og leve slik du virkelig vil.

Hopp i det! vil stimulere deg til å yte mer samtidig som du stresser mindre. Dagen vil hjelpe deg til å se deg selv, ditt arbeid og dine prioriteringer i et klarere lys. Den vil inspirere deg til å oppdage nye kilder til glede og utvikling. Du vil også få utforske hvordan du kan lytte mer oppmerksomt til deg selv og andre, og bli tydeligere i din kommunikasjon.

Dette er ikke en dag som har som mål å forandre på deg. I stedet vil den gjøre deg mer klar over hvem du er, og hvilke uutnyttede muligheter som finnes i deg. Dagen vil innholde foredrag, nære møter, samtaler, øvelser, lek, bevegelse, musikk og enkle utfordringer. Og ikke minst: spennende bilder, video og historier fra Kristens eventyr og opplevelser innenfor klatring og BASE hopping.

Innhold

Om å ta ansvar for seg selv og sitt liv

Lar du omstendighetene styre ditt liv, eller sitter du selv i førersetet? Hva vil det si å ta ansvar for din egen livskvalitet, privat og på jobben? Ser du problemer i alle muligheter, eller muligheter i alle problemer?

Om å bruke frykt konstruktivt: Tør du å hoppe i det?

Hva er du redd for? Hvordan stopper frykten deg fra å leve fullt ut og bidra med ditt beste? Hvordan kan du bruke redsel som en positiv kilde til energi, og dermed gå utenfor din komfortsone, våge mer og ta mer initiativ?

Om å se det beste i seg selv og andre

Våger du å være deg selv? Ser du alle de positive egenskaper som finnes i deg selv og de rundt deg? Hva er dine sterke sider? Hva er viktig for deg – og hvordan kan du leve det, både privat og på jobben?

Om å bidra til åpenhet og god kommunikasjon

Er du åpen for å vise følelser og å be om støtte når du behøver det? Våger du å være ærlig og stå opp for deg selv, også når du er redd for andres reaksjoner? Lytter du med genuin interesse til det andre sier? Hva skal til for å skape mer medmenneskelighet, varme og kjærlighet på arbeidsplassen og privat?

Om å oppleve glede og mening

Hvordan kan du gjøre privatlivet og arbeidet til en gledesfylt og kreativ opplevelse? Hva er det ditt arbeid betyr for andre mennesker? Hvordan kan du og din organisasjon bidra enda mer til kolleger, kunder og verden – og dermed bli en ettertraktet arbeidsplass og en verdifull del av samfunnet?

Kristen Reagan

Kristen er tidligere gründer innen media og markedsføring. Startet bl.a. ”TrendLive” som av Kampanje ble kåret til ”Årets Event” i 2000. Han er nå profesjonell klatrer og basehopper, og jobber også med foredrag og workshops knyttet til personlig utvikling. Han er bl.a. kjent fra kinofilmen LOOP (m.Arne Næss sr.) Se www.reagan.no

Kåre Landfald

Kåre er utdannet sivilingeniør med cand. mag. i filosofi. Han har jobbet internasjonalt med utviklingssamarbeid og organisasjonsutvikling for blant annet UD og FN, og har de senere årene eiet og drevet Ängsbacka senter for personlig vekst i Sverige – Nordens største senter for meditasjon og personlig vekst. Han jobber som coach, og tilbyr utdannelse i den egenutviklede coaching-metoden Zen Coaching. Se www.zen-coaching.com