Høyreekstremisme i Europa

bookmark

Status og motstrategier

onsdag 9. oktober 2013, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Antirasistisk Senter, med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet og Fritt Ord

Inngang: Gratis

Velkommen til en todagerskonferanse tirsdag 8. og onsdag 9. oktober om høyreekstremisme i Europa. Den første dagen vil ha fokus på å gi et både bredt og inngående bilde av utviklingen på tvers av kontinentet, mens den andre dagen vil ha fokus på effektive motstrategier, med en rekke innledere fra aktuelle land.

Ingen påmelding. Dørene er åpne, og man står fritt til å delta på de delene av programmet man skulle ønske.

For fullt program,og mer informasjon se her

Program:
Counter-strategies
Host: Ervin Kohn, Acting Deputy Director, The Norwegian Centre against Racism

A Dangerous Symbiosis?
09.30 Islamic Extremism in Norway and Europe. Brynjar Lia, The Norwegian Defence Research Establishment (FFI)

09.55 Right-wing Extremism and Islamic Extremism – a Possible Symbiosis? Øyvind Strømmen, journalist and writer

10.20 Break

Effective Counter-strategies?

10.30 The Work of the Oslo Police. Bjørn Erik Øvrum, Superintendent, Oslo Police District

10.55 Counter-strategies against Hate Speech on the Internet. Lars Gule, writer and Post Doctor Research Fellow at Oslo and Akershus University College

11.20 Grasroots Activism against Right-wing Extremism 1. Benjamin Abtan, Secretary General, The European Grassroots Antiracist Movement (EGAM)

11.50 Lunch

12.30 Grasroots Activism against Right-wing Extremism 2. Weyman Bennett, Joint Secretary, Unite against Fascism

13.00 Counter-strategies – Experiences from Germany. Biplab Basu, Co-founder, ReachOut

13.25 Relevant Counter-strategies in Various Countries. Tore Bjørgo, Professor, The Norwegian Police University College

13.50 Break

14.00 Panel: Effective Counter-strategies. Benjamin Abtan, Weyman Bennett, Liz Fekete, Biplab Basu, Øyvind Strømmen, Lars Gule. Moderator: Marte Michelet.

15.30 Conclusion. Ervin Kohn, Acting Deputy Director, The Norwegian Centre against Racism

15.45 End