Høyreekstremisme i Europa

bookmark

Status og motstrategier

tirsdag 8. oktober 2013, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Antirasistisk Senter, med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet og Fritt Ord

Inngang: Gratis

Velkommen til en todagerskonferanse tirsdag 8. og onsdag 9. oktober om høyreekstremisme i Europa. Den første dagen vil ha fokus på å gi et både bredt og inngående bilde av utviklingen på tvers av kontinentet, mens den andre dagen vil ha fokus på effektive motstrategier, med en rekke innledere fra aktuelle land.

Ingen påmelding. Dørene er åpne, og man står fritt til å delta på de delene av programmet man skulle ønske.

For fullt program og mer info, se her

Program:
Host: Rune Berglund Steen, Director, The Norwegian Centre against Racism

09.30 Welcome. Rune Berglund Steen, Director, The Norwegian Centre against Racism

09.40 Overall Trends. Liz Fekete, Director, Institute of Race Relations, UK

10.10 Greece. Moawia M. Ahmed, President, The Greek Forum for Migrants

10.35 Break

10.45 Hungary. Mihály Egon Budai, Legal Assistant, Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities (NEKI)

11.10 Serbia. Jelena Dzombic, Education and Youth Program Coordinator, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia

11.35 Russia. Gunnar M. Ekeløve-Slydal, Ass. Secretary General, The Norwegian Helsinki Committee

12.00 Lunch

12.30 The Czech Republic. Miroslav Broz, Konexe

12.55 Germany. Thomas Datt, journalist

13.20 Sweden. Kalle Larsson, President, Centre against Racism

13.45 Norway. Shoaib Sultan, Special Advisor on Extremism, The Norwegian Centre against Racism

14.05 Break

14.15 Panel: Analysis of the Development and Future Outlook. Liz Fekete, Kalle Larsson, Moawia M. Ahmed, Mihály Egon Budai, Miroslav Broz, Jelena Dzombic. Moderator: John Færseth.

15.45 End