HØYREEKSTREMISME OG TERROR

bookmark

torsdag 9. februar 2012, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nettverk for totalitarismeforskning

Inngang: Gratis

Nettverk for totalitarismeforskning, Universitetet i Oslo, arrangerer åpen konferanse om høyreekstremisme og terror.
 
 
PROGRAM
Kaffe og velkomsthilsen
10:00-10:15
Bernt Hagtvet, Universitetet i Oslo: Europeisk høyreekstremisme og neo-fascisme
10:15-11:00
 
 
Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo: Anders Behring Breiviks ideologi
11:00-11:45
Lunsj: ca 11:45-12:45
Elisabetta Cassina Wolff, Universitetet i Oslo: En ensom ridder mot den moderne verden. Julius Evola og høyreradikalisme i
etterkrigstidens Europa
12:45-13:30
Frederik Stjernfelt, Aarhus universitet: Islamisme som høyreekstremisme
13:30-14:15
Pause
14:15-14:30
 

Roger Griffin, Oxford Brookes University: The metapolitical aspect of terrorist radicalization

14:30-15:15

Avsluttende spørsmålsrunde og diskusjon
15:15-15:45
 
Avslutning kl 15:45
 
PRAKTISK INFORMASJON
 
Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.
 
Innledningene vil bli holdt på norsk, dansk og engelsk, men det vil bli anledning til å kommentere og stille spørsmål til alle innlederne på norsk.
 
Hver innledning vil vare i ca 30 minutter, med mulighet for korte spørsmål og kommentarer i etterkant av innlegget. I tillegg vil det bli åpnet for en allmenn avsluttende debatt etter siste innledning.
 
Konferansen arrangeres med støtte fra Fritt Ord.
 
 
INNLEDERNE
 
Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet publisert Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet? (2010).
 
Bernt Hagtvet er professor i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet publisert Ideologienes århundre (2010).
 
Elisabetta Cassina Wolff er universitetslektor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun disputerte i 2008 med doktoravhandlingen ”Starting from the End. Fascist Ideology in Post-war Italy (1945-1953)”, og har publisert en rekke artikler om italiensk neofascisme.
 
Frederik Stjernfelt er professor i kognitiv semiotikk og tverrfaglige humanistiske studier ved Aarhus Universitet. Hans vitenskapelige produksjon spenner vidt, og inkluderer blant annet boken Hadets anatomi. Rejser i Serbien og Bosnien efter krigen (2003).
 
Roger Griffin er professor i historie ved Oxford Brookes University. Han er en av verdens fremste forskere på fascisme og totalitarisme, og har publisert en lang rekke artikler og bøker på feltet. Senere i 2012 utgir han boken The Metapolitics of Terrorism.
 
 
NETTVERK FOR TOTALITARISMEFORSKNING
 
Nettverk for totalitarismeforskning er et tverrfaglig forskningsnettverk som er knyttet til Forum for samtidshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo (UiO).
 
Nettverkets formål er å bidra til økt kunnskap om totalitære regimer, ideer og bevegelser gjennom forskning, undervisning og offentlig debatt.
 
Nettverket ledes av:
Øystein Sørensen, prof. i historie, UiO
Bernt Hagtvet, prof. i statsvitenskap, UiO
Nina Witoszek, prof. ved Senter for utvikling og miljø, UiO
Terje Emberland, forsker ved HL-senteret.
 
 
Nettverkets virksomhet finansieres av
Kavlifondet