Høyreekstremisme på frammarsj: Norge 2022Foto: Kagge (Klungtveit) og UiO (Thorleifsson)
Høyreekstremisme på frammarsj

Høyreekstremisme: Norge 2022

bookmark

Harald Klungtveit, Cathrine Thorleifsson og Carline Tromp

lørdag 27. august 2022, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis med påmelding

Mer enn ti år har gått siden 22. juli 2011 og det verste terrorangrepet på norsk jord. Dessverre var det verken første eller siste angrep fra norske høyreekstreme med dødelig utfall.

Hvilken rolle har høyreekstremismen hatt i Norge i nyere tid, og hvordan bygger de nettverk i digitale og fysiske rom?

Harald Klungtveit er journalist og redaktør i Filter Nyheter, og har i en årrekke befattet seg med norsk høyreekstremisme. I 2020 kom boka Nynazister blant oss: På innsiden av den nye høyreekstremismen.

Cathrine Thorleifsson er forsker ved senter for ekstremismeforskning (C-Rex) ved Universitetet i Oslo, og forsker særlig på ytre høyreaktivister i transnasjonale og digitale subkulturer. Hun er også leder for den nyoppnevnte Ekstremismekommisjonen.

Carline Tromp er debattredaktør i Klassekampen og forfatter av boka Kulturkrig. Det nye ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme.

Denne lørdagen vil Harald Klungtveit gi oss et riss av høyreekstremismen i Norge i nyere tid, mens Cathrine Thorleifsson vil fortelle om den post-organisatoriske ekstremismen. Etter disse to innledningene møter Klungtveit og Thorleifsson Carline Tromp til samtale om høyreekstremismen i Norge i 2022.

Arrangementet inngår i høstens serie om høyreekstremisme i Norge.