Høyreekstremisme på frammarsj: Utenforskap og forebyggingFoto: UiO (Bjørgo) og Kaveh Rostamkhani / Kagge (Hammer)
Høyreekstremisme på frammarsj

Utenforskap og forebygging av høyreekstremisme

bookmark

Tore Bjørgo, Anders Hammer og Frode Bjerkestrand

lørdag 3. september 2022, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis med påmelding

Hva er årsaker til at enkelte radikaliseres og tyr til vold? Begrepet «ensom ulv» benyttes gjerne for å beskrive terrorister som har handlet alene, men de er som regel tilknyttet andre høyreekstreme gjennom digitale eller fysiske subkulturer.

Hvordan forhindre utenforskapet som leder disse individene mot radikaliserende nettverk? Hvordan kan vi som samfunn forebygge hatkriminalitet og terror?

Anders Hammer er journalist og dokumentarfilmskaper som særlig har befattet seg med krigen i Afghanistan. I høst er han aktuell med boka Terroristen fra Bærum. Radikaliseringen av Philip Manshaus.

Tore Bjørgo er leder for senter for ekstremismeforskning (C-Rex) ved Universitetet i Oslo, og han har særlig forsket på voldelig ekstremisme og terrorisme, så vel som avradikalisering.

Frode Bjerkestrand er journalist, forfatter og tidligere kulturredaktør i Bergens Tidende.

Denne lørdagen vil Anders Hammer gi oss et innblikk i en radikaliseringsprosess gjennom eksemplet Philip Manshaus, mens Tore Bjørgo vil fortelle om forebygging av hatkriminalitet. Etter disse to innledningene møter Hammer og Bjørgo Frode Bjerkestrand til samtale om forebygging av utenforskap, radikalisering og vold.

Arrangementet inngår i høstens serie om høyreekstremisme i Norge.