Hukommelse

bookmark

Samfunnsvitenskapenes hemmelige kunnskap

onsdag 2. februar 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Hva kan vi forvente at folk husker fra sine liv? Hva kan vi forvente av troverdige vitner i rettssalen? Når legfolks og fagfolks ideer om hukommelse er ute av takt med hva forskningen viser – hvilket de ofte er –, er det en utfordring til konfliktløsning i dagliglivet og en fare for rettssikkerheten.