Humanismens idéhistorie

bookmark

Med filosof Morten Fastvold

onsdag 22. september 2021, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Human-Etisk Forbund

Inngang: Gratis

Morten Fastvold er aktuell med boka «Humanismens idéhistorie» som er utgitt på Humanist Forlag. Han gir i boka en fremstilling av humanismens idéhistorie, med spesielt henblikk på ikke-religiøs humanisme. Det er den første boka i sitt slag som er skrevet av en norsk humanist, og omhandler norske forhold spesielt, der ikke-religiøs humanisme har utviklet seg fra å være en religionskritisk opprørsbevegelse til å bli en hovedstrøm i tros- og livssynslandskapet.

Morten Fastvold (67) er filosof med hovedfag fra 1995 ved Universitetet i Oslo, og videreutdanning som filosofisk praktiker (2005) ved Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP). Siden 2006 har han drevet egen praksis med hjemmekontor for én til én-samtaler, og ledet filosofiske gruppesamtaler og holdt kurs og foredrag. Norsk journalisthøgskole inngår i hans fagkrets, og han har femten års yrkeserfaring som journalist, deskleder og redaksjonssjef, hovedsakelig i NRK.

Etter møtet er det mulig å kjøpe boka i bokhandelen og få den signert av forfatteren.

Åpent for alle. Smittevernhensyn kan begrense antall deltakere.