Humor is a serious business

bookmark

NOS-cafe: Humors innvirkning på organisasjoner, ledelse og gruppesamhold

torsdag 12. september 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap

Inngang: Gratis

Piotr Pluta er kjent for å holde engasjerende foredrag om humor, og skal denne kvelden i sitt interaktive foredrag geleide oss gjennom en rekke teorier og studier med relevans for alle innen fagfeltet organisasjonspsykologi. Humor eksisterer i alle interaksjonsformer og er kjent for sin positive innvirkning på arbeidsgrupper og organisasjoner. Humor reduserer stress, øker gruppesamhold, toner ned konflikter og skaper motivasjon blant medarbeidere. Men har vi noen bevis på det? Er det mulig å forske på humor på en alvorlig måte innenfor organisasjonspsykologi-feltet? Det støttes opp med praktiske eksempler, og ikke minst vil deltagerne få oppleve og trene på humor selv.

Piotr arbeider til daglig i Human Factors AS.

Hver café starter med et faglig innlegg. Deretter er det satt av rikelig med tid til diskusjoner i smågrupper og i plenum. NOS café er ment å være en uformell arena for faglige diskusjoner, utveksling av bransjeerfaringer, samt et sted hvor man kan møte gamle og nye venner som arbeider med organisasjonspsykologi.

Mat og drikke kan kjøpes i cafeen i 1 etasje.