Hurdalsplattformen

VERDENSDAGEN-PSYKISK HELSE

bookmark

Hvilke endringer ønsker vi? Debatt.

mandag 10. oktober 2022, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Aurora støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Inngang: Gratis

AURORA støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer tar psykisk helse på alvor. Vi inviterer deg som har interesse for, eller som har nære venner eller pårørende som er berørt av psykisk helse. Etter pandemien er det mange av oss som har kjent på egne reaksjoner, i forhold til den informasjonsstrømmen som foregår rundt oss.

Mandag 10.10 er selve Verdensdagen for psykisk helse, og vi ønsker å nå ut til de mange som kan ha spørsmål omkring dette temaet.

Akkurat nå er Regjeringen i ferd med å utvikle en opptrapping plan for psykisk helse, som vil få stor betydning for utformingen av psykisk helsetjenestetilbud i framtiden.

 

MEDVIRKENDE:
Ole Steen, psykiater

Merete Augusta Nesset, forfatter, fotograf og aktivist

Else-Marie Falch Gulbrandsen, tidligere leder av Mental Helse Oslo

Ragnfrid Kogstad, professor i psykiatrisk helsearbeid ved høyskolen i Lillehammer

Psykiater Ole Steen vil holde innledningsforedraget. Han har i flere ti-år jobbet i institusjonspsykiatrien i Oslo-regionen, blant annet som avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus og ved A-hus.

Merete Augusta Nesse deltar på storskjerm fra Vega. Hun deler sine tanker og synspunkter fra å ha vært mottaker av psykisk helsetjeneste. Sammen med Inger-Marie Eidsvik har hun tidligere i år saksøkt Staten for hva de mener er ulovlig tvangsmedisinering over lang tid. Saken ble dessverre ikke realitetsbehandlet, men ble avvist på grunn av påstått foreldelse.

 

PANELSAMTALE:

Etter en kort pause vil det bli en panelsamtale mellom Else-Marie Falch Gulbrandsen, Ragnfrid Kogstad, og Ole Steen. De vil reflektere over dagens psykiske helsetjeneste.

Både panel og sal inviteres til å gi uttrykk for om det etter deres mening er sider ved dagens psykiske helsetjenestetilbud som bør endres? Det er satt av god tid til kommentarer og spørsmål fra salen, både før pause, og etter panelsamtalen.

Møtet slutter kl 20.00. 2015-2045. Framvisning av filmen  ”Mikrofonen i øret av Merete A. Nesset.

 

AURORA støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer har vedtatt å endre navn til Aurora – interesseorganisasjon for psykisk helse. Begrunnelsen er at Auroras navn til er langt. I tillegg til å være en støtteforening for medlemmene, legger foreningen vekt på at fastsatte rettigheter til pasienter/klienter skal praktiseres og informeres om. Våre medlemmer har erfaringer fra utfordrende perioder i eget liv eller som nære pårørende. Etter pandemien er det mange som ønsker nettverk og å føle tilhørighet. Aurora er et slikt sted.