Hva betyr skatteparadiser for norske aktører?

bookmark

Boklansering og debatt

fredag 4. februar 2011, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Publish What You Pay Norge

Inngang: Gratis

Hvordan bruker norske aktører "skatteparadiser"? Er bruk av skatteparadiser et problem i Norge? Hvordan forholder norske myndigheter seg til bruken av skatteparadiser?

Publish What You Pay Norge arrangerer boklansering og påfølgende debatt. Boken Treasure Islands vil bli presentert mellom kl. 10-11. I Treasure Islands forklarer Nicholas Shaxon hvordan skatteparadis fungerer og hvorfor de er koblet til hemmelighold, korrupsjon og trakassering.Debatten er lagt til mellom kl 11-12.

Panelet: Håvard Holterud (avdelingsdirektør, Oljeskattekontoret), Kim Fredrik Giertsen (underdirektør, Skatt Øst), Frian Aarsnes (statsaut. revisor, EconPöyry) og Hans Petter Tetmo (Skatterevisorforeningen Prof. Frederik Zimmer, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo).

Debattleder: Kjetil Wiedswang (kommentator i Dagens Næringsliv).

Publish What You Pay er et internasjonalt nettverk som samler over 650 organisasjoner fra over 50 land i arbeid for å støtte åpenhet i olje-, gass- og gruveindustrien.