Hva bør du vite om psykopati?Bilde/illustrasjon: Maybrit Bo

Hva bør du vite om psykopati?

bookmark

Foredrag ved Randi Rosenqvist

mandag 13. januar 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis

Randi Rosenqvist har vært overlege ved Regional sikkerhetsavdeling på Gaustad sykehus. Hun var leder av Den rettsmedisinske kommisjon frem til 2009. Som rettspsykiatrisk sakkyndig har hun ofte vært intervjuet i aviser og på tv om psykisk syke gjerningsmenn, og særlig om vurderingen av om vedkommende var tilregnelig da lovbruddet ble begått.

Arrangeres av Forum for pasient og pårørende opplæring ved Oslo Universitetssykehus.