Hva bør elevene lære?

bookmark

Lansering av bok som bygger bro i skoledebatten

fredag 16. mars 2012, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: InterMedia og forskergruppene Transaction og CHANGE ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Velkommen til lanseringsseminar for boken Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences

Program

Kommentarer
· Prof. Roger Säljö, LinCS Center of Excellence, Gøteborgs universitet
· Førsteam. Hans Christian Arnseth, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

Forfatterinnlegg
· Terror – dataspill – literacy: Prof. emeritus Svein Østerud, InterMedia, UiO
· Mediepraksiser og kunnskapsbygging: Prof. Ola Erstad, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

I Norge har vi lenge hatt en polarisert debatt om skole og utdanning. Frontene står mellom de som ønsker målbare resultater, og de som mener at skolen skal skape kritiske og deltakende borgere. Både-og er fullt mulig, mener forfatterne av boken Literacy practices in late modernity.

Forskerne bak antologien vil bygge bro over dagens motsetninger i skoledebatten. Byggematerialet er et nytt læringsmål for skole og utdanning; literacy, forstått både som ferdigheter, kunnskaper og evne til kritisk vurdering.

Innlederne vil diskutere hvordan boken flytter vår forståelse av læring og hva slags betydning dette har for fremtidens skole.

Antologien Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences er utgitt av Hampton Press. Redaktører er Svein Østerud, Barbara Gentikow og Egil G. Skogseth.

Mer informasjon om boken på på arrangementets nettside