Hva bygges samfunnet på?

bookmark

Velferdssamfunnet og reformasjonen

torsdag 9. mars 2017, kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norske kirkeakademier, Samarbeid menighet og misjon(SMM), Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Kirkens Nødhjelp, Digni

Inngang: Gratis

Dr. Robert Woodberry (Baylor University, Washington DC) mener etter mangeårig forskning at protestantisk misjon er den viktigste faktoren for utvikling av demokrati, helse og utdanning siste 200 år. Hva får ham til å påstå det?

Dr. Christian Anton Smedshaug (AgriAnalyse) hevder at Luther la grunnlaget for det moderne Europa. Stemmer dette? Og hva gjør vi i så fall med denne arven?

 

PROGRAM: 

Moderator: Nils Ivar Agøy, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Robert Woodberry: «Protestantisk misjons betydning for demokrati, likestilling, helse og utdanning.»
Christian Anton Smedshaug: «Luther la grunnlaget for det moderne Europa»
Marte Gerhardsen: «Har Norge noe å takke Luther for?»
Respons v/ Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd
Paneldebatt og spørsmål fra salen.