Hva er bærekraftig dyrevelferd? 1

Hva er bærekraftig dyrevelferd?

bookmark

Nortura inviterer til dialog

onsdag 25. januar 2023, kl. 10:00 til kl. 11:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nortura

Inngang: Gratis

Stadig flere engasjerer seg i debatten om dyrevelferd. Og debatten er nødvendig. For selv om norsk dyrevelferd er i verdenstoppen, avdekkes det også flere tilfeller hvor velferden likevel ikke er god nok. De siste ti årene har måten vi holder dyr på, og forståelsen for hva som er akseptabel velferd, endret seg. Mens dyrevelferd tidligere handlet om å beskytte dyrene mot fysisk mishandling, er man i dag også opptatt av å gi dyrene et naturlig liv og egne opplevelser. Men hva betyr det egentlig å ivareta dyras fem friheter i praksis – når faktorer som mattrygghet, matsikkerhet, klima og bondens økonomi også spiller inn? På Norturas andre dialogmøte om bærekraftig matproduksjon stiller vi derfor spørsmålet: Hva er bærekraftig dyrevelferd? Vi samler fagfolk og politikere på begge sider av bordet til dialog om hvordan vi kan ivareta, utvikle og forbedre dyras velferd på en bærekraftig måte. På dialogmøtet kommer også Landbruks- og matminister, Sandra Borch, for å fortelle om arbeidet med ny stortingsmelding om dyrevelferd.

Arrangementet streames også på youtube