Hva er egentlig frihet?

bookmark

Filosofisk og sosiologisk undring

tirsdag 29. januar 2013, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Universitetsforlaget

Inngang: Gratis

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen og sosiologen Gunnar C. Aakvaag har hver for seg undersøkt fenomenet frihet – og lanserer bøkene sine om frihet samtidig. To skarpe blikk på hva frihet egentlig er, hva som muliggjør og begrenser den, og hvordan vi skal virkeliggjøre friheten og sette den ut i praksis. Sosiolog Cathrine Holst og statsviter Raino Malnes kommenterer.