Hva er ekstremisme?

bookmark

Boklansering ved Kristian Bjørkelo

torsdag 28. januar 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Humanist forlag

Inngang: Gratis

Med «ekstremisme» mener vi ulike ytterliggående politiske og religiøse forestillinger og gjerninger, forsøk på å tvinge samfunnet til å endre seg i en helt ny retning med ikkedemokratiske midler. I dette foredraget forsøker Kristian Bjørkelo å gi svar på spørsmålet om hva ekstremisme egentlig er.