Hva er gestaltterapi?

bookmark

Samfunn og menneskeverd

tirsdag 6. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Inngang: Gratis

• Foredrag om gestaltterapiens røtter, om erfaringer som klient og terapeut, og om eksistensialisme og fenomenologi i terapirommet.
• Praktisk demonstrasjon med fokus på relasjon.

Gestaltmetode er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, veiledning og organisasjonsutvikling. Gestaltterapi bygger på gestaltpsykologi, eksistensialisme og fenomenologi. Gestaltterapien er opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell. I gestaltterapi tenker en at økt oppmerksomhet og ny erkjennelse skjer i relasjonen mellom klient og terapeut i et – her og nå- forhold. Denne erkjennelsen kan føre til endring.

Program
Velkommen ved Eli Borchsenius, rektor Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI).
Foredrag og demonstrasjon av høyskolelektorer ved NGI:
«Gestaltterapiens røtter» ved Åshild Krüger, gestaltterapeut
«Erfaringer som klient og terapeut» ved Birgitte Gjestvang, journalist og gestaltterapeut
«Jeg blir til i møte med deg» ved Marit Slagsvold, sosiolog og gestaltterapeut

Demonstrasjoner ved Geir Dale, statsviter og gestaltterapeut, Jon Eivind Amundsen, gestaltterapeut.

Varighet ca. 2 timer.