Hva er god sakprosapolitikk?

bookmark

Frokostseminar

onsdag 26. mars 2008, kl. 08:30

Arrangør: Univsersitetsforlaget

Inngang: Billett

Sakprosaen er selve limet og hukommelsen i moderne samfunn. Likevel er sakprosaen lavt prioritert og det utgis for lite og for dårlig kvalitetssakprosa her i landet.  Viktige deler av rammeverket for sakprosa er under evaluering denne våren. Nettopp nå er det viktig å diskutere hvilken sakprosapolitikk som kan legge til rette for produksjon, spredning og lesning av god og viktig sakprosa. For det må kultur- og kunnskapspolitisk lut til! Og kunnskap om hva sakprosa er, hvorfor den virker og hvorfor den er så viktig.

Universitetsforlaget inviterer til frokostseminar. Påmelding her: https://www.questback.com/haschehougcownygaardas/wj7qjsd4x6/ innen 18. mars. 

Seks personer med sentrale og ulike posisjoner i sakprosafeltet møtes for å diskutere seg fram til en god sakprosapolitikk:
Johan L. Tønnesson, professor i sakprosa og forfatter av Hva er sakprosa: Hva er sakprosa og hvorfor er den så viktig?
Karianne Bjellås Gilje, redaktør for Norges største litteraturtidsskrift Prosa: Den viktige, usynlige sakprosaen
Per Anders Madsen, kulturredaktør i Aftenposten: Slik vurderer vi sakprosa i dagspressen
Aslaug Nyrnes, professor og medlem av vurderingsutvalget for sakprosa: En smal, kresen innkjøpsordningen for sakprosa? Innkjøp for forfatterne, forlagene eller leserne?
Liv Sæteren, biblioteksjef Deichmanske bibliotek: Hvilken sakprosa vil folk ha, og hvilken sakprosa tilbyr bibliotekene?

Ordstyrer: Trond Andreassen, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatterforening 

Univseristetsforlaget serverer frokost.

For ytterligere informasjon om arrangementet, kontakt:
Forlagsredaktør Ingrid Ugelvik, tlf. 24 14 75 22 / 922 33 627, ingrid.ugelvik@universitetsforlaget.no
Markedskonsulent Arne Veer, tlf. 24 14 75 11 / 994 71 220, arne.veer@universitetsforlaget.no

Velkommen!