Hva er kristen tro?

bookmark

Ved biskop Bernt Eidsvig

mandag 8. september 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Oslo katolske bispedømme, Den katolske kirke og Oslo bispedømme, Den norske kirke

Inngang: Billett

Biskop i Den katolske kirke, Bernt Eidsvig, innleder. Domprost i Oslo domkirke, Den norske kirke, er respondent.

Arrangementet inngår i seminarrekke om kristen tro som strekker seg over syv kvelder i løpet av høsten. Det vil være en innleder og evt. en respondent til hvert tema fra hvert av de to kirkesamfunnene.