Hva er nordiske verdier i 2029?

bookmark

Debatt

mandag 31. januar 2011, kl. 16:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kulturforum

Inngang: Gratis

Det snakkes både om at noe er «norske verdier», og at noe er «typisk norsk». Er det snakk om en typisk norsk væremåte, eller er det noe allment – eller kanskje en blanding?

Hadia Tajik leder debatten med panelet: Anders Heger, Lavleen Kaur, Hallgrim Berg, Loveleen Rihel Brenna og Robert Wright.