Hva er poenget med utdanning? 1

Hva er poenget med utdanning?

bookmark

onsdag 8. desember 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Skoleforskere påpeker at utdanningssektoren blir stadig mer markedsrettet og konkurransepreget. Hva betyr det for skoler og universiteter, og for elever og studenter? Hva taper vi? Hva vinner vi?

Arr lanserer nytt nummer om utdanning, og bruker anledningen til å reise debatten om hva som er utdanningens samfunnsnytte. I barnehage og skole inviteres kommersielle aktører inn for å kartlegge med mål om sosial utjevning og å gjøre Norge til en mer konkurransedyktig nasjon. PISA-testene i skolen bygger på økonomiske prinsipper fra OECD og skal gi landet konkurransefortrinn i den internasjonale økonomien. Krav om høy kvalitet og arbeidslivsrelevans står stadig sterkere i debatten om høyere utdanning. Denne utviklingen kan leses som ledd i samfunnets kost-nytte-analyse av utdanningsfeltet.

Vi har invitert tre innledere til å diskutere utviklingen innen skole og utdanning i Norge:

  • Professor Solveig Østrem, OsloMet: Verdien av barndom?
  • Professor emeritus Svein Sjøberg, UiO: Pisafisering av skolen: Når målinger skygger for skolens mål
  • Direktør Kristin Vinje, NOKUT: Hva skal vi med høyere utdanning – og hvordan bør den innrettes?

 

Samtalen ledes av temaredaktør Else Marie Lingaas

Om panelet:

Solveig Østrem (født 1968) er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. I undervisning og forskning har hun arbeidet mye med temaer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonsutøvelse og pedagogikk og etikk. Hennes siste utgivelse er Å skrive akademisk. En veiviser for forskere (2021). Et mangeårig samarbeid med Mari Pettersvold har blant annet resultert i bøkene Mestrer, mester ikke. Jakten på det normale barnet (2012), Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand (2018) og Problembarna. Metoder og manualer i barnehage, skole og barnevern (2019).

 

Svein Sjøberg (f 1943) er professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo. Han har vært sentral i å bygge opp “science education” som et fagfelt i Norden. Hans fokus er etiske, politiske og kulturelle sider ved naturvitenskap i skole og utdanning. Han har fått flere norske og internasjonale priser for sin forskning og formidling, deriblant Universitet i Oslos Formidlingspris i 2013. Hans viktigste bok er Naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk (4. utgave kommer i 2022)

Kristin Vinje er administrerende direktør for NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Hun har variert erfaring fra akademia, politikk og næringsliv. Vinje har tidligere vært dekan ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania. Hun har også jobbet som visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, hvor hun også har sin doktorgrad i kjemi fra. Hun har vært avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet og hatt lederstillinger i Simula etter en periode som forsker ved UiO og SINTEF i Oslo. Fra 2013–2017 var hun innvalgt på Stortinget fra Høyre, hvor hun satt i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og fra 2009 til 2013 var hun finansbyråd i Oslo.