Hva er psykisk lidelse? 1

Hva er psykisk lidelse?

bookmark

Refleksjoner rundt ulike forståelser av psykiske plager

torsdag 15. november 2018, kl. 18:30 til kl. 20:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis

Hvordan kan vi forstå og forklare at stadig flere opplever psykiske vansker? Er løsningen individuell behandling, eller bør vi også se på sosiale forhold og samfunnsforhold? Ole Jacob Madsen og Arnhild Lauveng, vil i hvert sitt foredrag reflektere rundt ulike forståelser av psykiske plager. Hvor går grensene mellom «sykt» og «normalt»? Hvilken betydning har sosiale normer og krav på hva vi opplever som «sykt» og «friskt»? Hvem er «behandlingstrengende»? Og hvordan påvirker vår forståelse av psykisk lidelse hvordan vi organiserer helsetilbudet og møter enkeltpersoner som strever?

Madsen og Lauveng vil holde et foredrag på 30 minutter hver, før seniorrådgiver Tormod Klovning innleder til samtale mellom disse og åpner for spørsmål fra salen.

Førsteamanuensis i psykologi ved UiO, Ole Jacob Madsen, forsker på og skriver om psykologiens rolle i samfunnet, og er i høst aktuell med sin fjerde bok, «Generasjon prestasjon». Arnhild Lauveng er klinisk samfunnspsykolog og har en doktorgrad om selvopplevelse ved alvorlig psykisk sykdom. Hun er ansatt ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, maks antall 200 personer.