Hva er voldtekt

bookmark

- og hvordan få overgripere straffet?

mandag 26. november 2018, kl. 16:30 til kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norges Kvinnelobby

Inngang: Gratis

Arrangementet er et åpent møte for å klargjøre og diskutere hva som bør gjøres for å få voldtekt anmeldt og etterforsket og overgripere tiltalt og dømt.

Bør straffeloven endre slik som i Sverige? Er det for få etterforskere? Mangler kompetanse? Eller bevis? Er straffene for milde? Eller for harde?

I Norge anmeldes årlig om lag 1500 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd. Siste år har vi sett flere rettsaker der advokater og lekdommerne fordømmer ofrene og unnskylder overgriperne.

Møtet inviteres for å følge opp fakkeltoget 25. november, på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Å avskaffe vold mot kvinner og barn er også et delmål til bærekraftsmålene.

Møtet ledes av Kvinnelobbyens leder Ragnhild Hennum, som er professor i offentlig rett og leder av Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO.

Møtet har økonomisk støtte fra Oslo kommune.