Hva gjør banken din?

bookmark

Lansering av rapport

torsdag 24. januar 2013, kl. 17:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Attac

Inngang: Gratis

Til tross for at bankene igjen går med rekordoverskudd, er det få som vet noe om hvordan de skaper sine resultater. Det norske Oljefondet får jevnlig kritisk søkelys rettet mot etikken i sine investeringer – så hvorfor ikke rette samme søkelys mot banksektoren? Bankene fordeler ressurser i næringslivet, og kan påvirke dette i positiv eller negativ retning. Dette gjelder ikke minst gjennom koblingen til skatteparadis. At banksektoren er en aktiv tilretteleger for bruk av skatteparadis er problematisk fordi skatteparadis-systemet bidrar til hemmelighold, tilrettelegger for skatteunndragelse og svart økonomi, og hemmer verdiskapning i utviklingsland.

Attac lanserer rapporten “Hva gjør banken din?" 24. januar på Litteraturhuset. Den for seg de fire største bankene i Norge og deres tilknytning til skatteparadis. Rapporten ser også på bankenes egen etikk og samfunnsansvar, og problematiske sider ved deres utlåns- og investeringspraksis der det er dokumentert fra norsk og internasjonalt sivilsamfunn.

Rapportforfatter, Sirianne Dalum, presenterer funnene i rapporten. Sirianne Dalum har master i statsvitenskap fra UIO og en Msc i komparativ politikk fra LSE. Dalum har i lengre tid jobbet som frilanser for DN, og jobbet for den norske ambassaden i Teheran. Etter presentasjonen blir det paneldebatt med Statssekretær i Finansdepartementet Morten Søberg (SP), Jan Digranes, direktør for bank- og kapitalmarkedsavdelingen i FNO, Eivind Hageberg fra Attac Norge, og Karsten Gjefle, daglig leder i CSR Norge. Ordstyrer: Emilie Ekeberg (journalist i Klassekampen).