Hva har vi lært om covid-19 og hvilke spørsmål gjenstår?Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva har vi lært om covid-19 og hvilke spørsmål gjenstår?

bookmark

Seminar og paneldiskusjon

onsdag 7. oktober 2020, kl. 14:00 til kl. 16:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19

Inngang: Gratis

Ved inngangen til 2020 visste vi lite om SARS-CoV-2 og pandemien som skulle ramme oss.  Hva er det viktigste vi har lært om sykdommen, responsen og samfunnskonsekvensene så langt? Hvilken kunnskap trenger vi i pandemiens videre utvikling og, forhåpentligvis, avslutning?

Kunnskapsprogrammet for covid-19 inviterer til seminar.
Her vil representanter fra både sentrale helsemyndigheter, samfunnsøkonomien, intensivmiljøet og kommunehelsetjenesten delta i panelet.

Innledere:
Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet.
Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og leder for ekspertgruppen for samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak.
Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege i Tromsø, som hadde Norges første påviste tilfelle av covid-19 og utbruddet på MS Roald Amundsen i juli
Eirik Alnes Buanes, overlege i intensivmedisin og daglig leder for Norsk intensivregister.
John-Arne Røttingen, avtroppende direktør i Forskningsrådet og leder av den internasjonale styringskomiteen til Verdens helseorganisasjons Solidarity Trial.

Av smittevernhensyn er det kun et begrenset antall inviterte deltakere i salen, men arrangementet kan følges digitalt.