Maktens narrespill 3Brain Center 2009 digitalt grafisk trykk © Pushwagner Grafisk design: Ivar Alexander Abusdal

Seminar

bookmark

om Maktens narrespill som rammer folkehelsen og miljøet

lørdag 3. september 2022, kl. 10:00 til kl. 17:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: BindersIntiativet

Inngang: Kr. 300, inkluderer enkel lunsj.

Om seminaret:

Makten sprer usannheter om sin skadelige virksomhet innen mange samfunnssektorer – virksomhet som fremstilles å være til folkets beste. Dette rammer folkehelsen og miljøet og forårsaker omfattende ødeleggelser, sykdom og tusenvis av dødsfall. Disse konsekvensene holdes skjult for befolkningen fordi makten sikrer seg samfunnskontroll og store inntekter gjennom sin lyssky virksomhet. Den ivaretar sine egne interesser på bekostning av våre. Og vi blir holdt for narr! Hvorledes kan vårt demokrati fungere hvis vi ikke kan stole på dem med makt?

Dette seminaret presenterer en rekke eksempler på hvorledes maktens ødeleggende virksomhet blir holdt skjult, og diskuterer hvorledes vi kan sikre at slike forhold blir avdekket og vi blir fullt ut informert.

Program

10:00 – 10:20: Åpning: Om Binders Initiativet og bakgrunnen for seminaret.

Hvis samfunnets maktmennesker ikke lenger er til å stole på, hvorledes kan da befolkningen få den fulle og hele sannheten?  (SH, JKE)

10:20 – 10:45: Skandaløs virksomhet som er blitt avslørt

En gjennomgang av veldokumenterte eksempler på maktens skadelige og livsfarlige virksomhet som er blitt avslørt innen kjemisk industri, legemiddelindustrien, bilindustrien, næringsmiddelindustrien og staten. (JKE)

10:45 – 11:15: Vi blir fortsatt holdt for narr: Et overblikk over viktige samfunnssektorer hvor makten fremdeles driver med alvorlig helseskadelig virksomhet.

Dagsaktuelle eksempler hentes fra helsesektoren og legemiddelindustrien; kjemisk industri og landbruk; informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT-sektoren), og FN og klimasaken viser at det er ikke befolkningens interesser som står i fokus, men maktens. Virksomhet som medfører alvorlige konsekvenser og dødsfall, får fortsette med myndighetenes velsignelse – uten at befolkningen er klar over dette. (JKE).

11:15 – 11:35: Diskusjon og benstrekk

11:35 – 12:20: Er det mulig at Makten sensurerer informasjonen vi får? Når bedriftene og myndighetene sier at de ikke har noe å skjule, men er åpne og transparente om alt de gjør – er det sant? (JB)

12:20 – 13:00: Diskusjon og lunch (enkel servering i møterom, kombineres med

benstrekk, spørsmål og diskusjon)

13:00 – 13:30: Narrespillet rundt kolesterol: Hvis det blir avslørt, forsvinner en av legemiddelindustriens viktigste inntektskilder. Omfattende dokumentasjon viser at pasientene blir holdt for narr og påført alvorlige skader fra legemidlene. (JKE)

13:30 – 14:00: Historien om kreftbehandlingen som virket. Den ble anvendt i mange år, og var så vellykket at den truet legemiddelindustriens salg av patenterte legemidler. Et sammendrag av den oppsiktsvekkende historien presenteres. (JKE)

14:00 – 14:15: Spørsmål rundt covid19 pandemien som helsemyndighetene ikke vil svare på. Helt sentrale problemstillinger som setter pandemien og håndteringen av denne i et nytt lys, men som myndighetene ikke vil diskutere. (JKE.)

14:15 – 14:35: Spørsmål og benstrekk

14:35 – 15:05: Hva gjør IKT- industrien med oss – med myndighetenes velsignelse? Hvorledes blir vi påvirket av strålingen fra våre elektriske omgivelser og vårt digitale utstyr? Og hvorfor vil hverken myndighetene eller industrien diskutere dette? (SH)

15:05 – 15:30: Hvorledes truer kjemisk industri og IKT-industrien alt liv i naturen? Dokumentert informasjon om virksomheten til disse industriene, beskrives. Makten bortforklarer og skjuler for at vi ikke skal få vite sannhetene. (JKE)

15:30 – 16:00: Hvem er samfunnsmakten? Når den ikke er til å stole på, men narrer oss for å fremme egne interesser, hvorledes kan vi da sikre oss god og sannferdig informasjon? Hvor er den brede, åpne samfunnsdebatten hvor all faglig informasjon blir gjort tilgjengelig? (JKE)

16:00 – 17:00: Diskusjon (LR)

 

Presentasjon av foredragsholdere og programleder

 

Liv Ronglan (Seminarleder)

Utdannet journalist med tillegg pedagogikk, fransk og dialogisk praksis. Særlig trent i relasjonsbyggende kommunikasjon. 25 års erfaring fra humanitært arbeid, inkludert 15 års ledererfaring, hvorav fire år i med kommunikasjon i Genève.

 

Sissel Halmøy (Foredragsholder, programleder)

Sissel Halmøy har en M.Sc. Teknisk kybernetikk, har vært delprosjektleder for utviklingen av nytt sjømålsmissil og vært prosjektleder for utvikling av neste generasjon styringssystemer for undervanns oljeproduksjon. Hun «hoppet av karrieren» i 2001, og har siden jobbet med helse og elektromagnetisk stråling i forskjellige roller. Hun har vært styreleder i Foreningen for eloverfølsomme og fagansvarlig for EMF i Norges Miljøvernforbund. Hun er generalsekretær i Folkets Strålevern, president i International EMF Alliance, nestleder i BindersInitiativet og daglig leder i Softworks AS.

 

Jan Kerr Eckbo| (Foredragsholder)

Jan Kerr Eckbo fikk sin vitenskapelige utdannelse ved Stanford Universitet i USA hvor han etter sin mastergrad også arbeidet med en doktorgrad innen materialfysikk. Dette smale, akademiske sporet valgte han å avslutte for å få en bredere tilnærming til livet gjennom praktisk arbeide i næringslivet. I mer enn tredve år ledet han en norsk rådgivningsvirksomhet innen teknologi og kompetanseutvikling, og hadde et utstrakt samarbeide med utenlandske forskningsinstitusjoner som Stanford Research Institute (SRI), Battelle og NASA. Han har holdt en rekke foredrag i Norge og utlandet, og har gitt ut bøkene En historie om livet, Bevissthet og virkelighet og Maktens narrespill.

 

Julia Schreiner Benito (Foredragsholder)

Julia Schreiner Benito er redaktør for Hemali.no – Helse, Mat & Livsstil.
Hun er utdannet journalist fra Oslo Met, og språkutdannet fra Sydney University. Hun har jobbet i NRK, ukepresse, og var redaktør og medgründer av nettmagasinet Caluna. Julia har gjort seg bemerket med en rekke kronikker i media, og hun er en markant stemme i samfunnsdebatten innen helse og journalistikk. Gjennom pandemien har Hemali vært en motvekt til riksmediene ved å formidle kritiske fagstemmer og analyser. Julia mener at riksmedienes dekning av pandemien har vært så ensrettet at den har smakt av sensur.