Hva kan vi vite?

bookmark

Rudolf Steiners erkjennelsesteori

torsdag 24. november 2016, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle og Antroposofisk Selskap

Inngang: Billett

Foredrag ved dr.philos. Hans Kolstad (født 1952). Kolstad er filosof med eksamen fra universitetet i Strasbourg 1984. Han har bl.a. utgitt Filosofens
gåter og antroposofiens bidrag til svar i 2013 og artikkelen «Filosofiske grunnbegreper hos Henri Bergson og Rudolf Steiner».