Hva krever CRPD?©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Hva krever CRPD?

bookmark

torsdag 21. mars 2019, kl. 09:00 til kl. 09:30

Sal: Skram

Arrangør: NIM - Norges institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis med påmelding

Personer med ulike funksjonsnedsettelser har menneskerettigheter på lik linje med alle andre. Disse rettighetene er utdypet i FN-konvensjonen CRPD som Norge sluttet seg til i 2013.

I slutten av mars i år skal Norge for første gang utspørres av FN-komiteen i Genève som overvåker CRPD-konvensjonen. Dette i lys av statens egen rapport, samt tilleggsinformasjon fra 120 frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner som LDO og NIM.

— Det er stor forskjell på det å ha rett og det å få rett. Mye forskning viser at dette særlig gjelder for personer med funksjonsnedsettelser. Det er nå viktig å rette oppmerksomheten mot områder hvor staten svikter i den konkrete gjennomføringen av sine forpliktelser overfor denne gruppen, slik at de sikres et reelt og effektivt rettighetsvern i praksis, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

— Vi kjenner godt til hvordan personer med nedsatt funksjonsevne har det her i landet og ser et stort forbedringspotensial. Det at mange ikke får oppfylt sine rettigheter er uakseptabelt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Vergemålsloven vil bli et sentralt tema. Kritikken av loven har medført forslag til lovendringer som nettopp har vært på høring. Dette har satt fart i arbeidet med forbedringstiltak, og flere mener nå at vi må ha et nytt system for beslutningsstøtte.

Vi inviterer derfor til åpen diskusjon om hva CRPD faktisk krever av Norge.

For påmelding: send epost til info@nhri.no

 

Program:

08:30—09:00       Lett servering, kaffe og te

09:00—09:10       Velkommen, v/konst. direktør Adele Matheson Mestad og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

09:10—09:15       Kort om CRPD og Norges første rapportering,  v/statssekretær i Kulturdepartementet og leder for Norges CRPD-delegasjon, Jan-Christian Kolstø

09:15—09:45       Hovedsaker fra de som har sendt tilleggsinformasjon til CRPD-komiteen 

  • Berit Vegheim, Stopp diskrimineringen
  • Ingunn Westerheim, FFO
  • Mette Ellingsdalen, WSO
  • Guri Hestflått Gabrielsen, LDO
  • Gro Nystuen, NIM

09:45—10:30       Paneldiskusjon: Vergemål – mulige tegn på et paradigmeskifte?

Deltakere i panelet:

  • Hedvig Ekeberg, generalsekretær v/Norsk forbund for utviklingshemmede
  • Eldbjørg Sande, avdelingsdirektør v/Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Katrine Kjærheim Fredwall, lovrådgiver v/Justisdepartementets lovavdeling
  • Gro Nystuen, fungerende fagdirektør v/NIM
  • Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings og diskrimineringsombud v/LDO

Ordstyrer: Karl Håkon Sævold

Etterfølgende koordineringsmøte:

10:45—11:30    Praktisk koordinering blant deltakere fra det sivile samfunn før Genève