Hva med de som blir igjen?

bookmark

- tiden etter en nedbemanning

torsdag 2. februar 2017, kl. 08:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: HR-huset

Inngang: Gratis

Mange bedrifter har vært igjennom store nedbemanningsprosesser i det siste. Vi gir deg konkret innsikt og praktiske råd om hva som kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene for arbeidsmiljøet og de medarbeiderne som blir igjen i bedriften.

Elina B. Bjørck, Daglig leder HR-huset – om «veien videre»:

•Det handler om å bygge tillit og trygghet
•Hvordan reorientere seg og finne ny arbeidsglede?
•Et relevant kundecase
 

Torhild Kalstø, Kreativt Næringssenter – om konsekvenser av nedbemanning:

•Hva skjer med arbeidsmiljøet «etterpå»?
•Utdrag fra en Masteroppgave om temaet «Hva med de som blir igjen?» (Universitetet i Stavanger)