Hva nå Svalbard? Svalbard – veien videre 1

Hva nå Svalbard? Svalbard – veien videre

bookmark

Svalbards fremtid

lørdag 29. august 2020, kl. 15:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Artica Svalbard og Norsk PEN

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 50,-

En gang i året arrangerer Artica Svalbard et av Arktis´ viktigste kunstarrangementer Artica Listens. Sammen med Norsk Pen løfter vi i år fram de mest presserende problemstillingene Svalbard og den menneskelige aktiviteten på øygruppen står ovenfor.

I en tid der gruvedriften fases ut, reiselivet vokser, andelen nordmenn synker og klimaendringene setter sitt tydelige preg på natur og mennesker, løfter vi blikket og spør: Hvordan bør fremtiden til Longyearbyen og Svalbard se ut? Og hva skal til for å komme dit?

Bli med oss i siste episode av en fire-delt serie (de tre andre episodene vil bli strømmet på hjemmesidene våre hver lørdag i august) hvor vi 29. august inviterer publikum til å bli med oss inn i en spennende samtale med forfatter, Maja Lunde, sosialantropolog Zdenka Sokolickova og filosof Einar Øverenget. Den norske journalisten Anne Grosvold og forfatter Line Nagell Ylvisåker vil moderere samtalen.

Arrangementet foregår på engelsk.

Mer informasjon om episode 1-3 som kan ses på articasvalbard.no:

Part 1, 8 August – Kunst og klima
Artica Listens første program tar for seg kunstens rolle i formidlingen av klimakrisen. Kan kunst bidra til å redusere CO2-utslippene på kloden?

Teresa Grøtan og Benedicte Meyer Kroneberg, som begge har skrevet om klimautfordringene. De vil ta for seg flere av vår tids paradokser. Begge programdeltakere har hatt et kunstneropphold i residens hos Artica Svalbard.

Part 2, 15 August – Natur og turisme 
Longyearbyen er et gammelt kullgruvesamfunn. Nå blir gruvedriften faset ut, mens reiselivet har fått i oppdrag å veie opp for tapte arbeidsplasser og for å opprettholde folketall.
Hva gjør turismen med Svalbard? Hvorfor skal reiseliv være en av hovednæringene i det området i verden som varmes opp raskest? Kan formidling av klimakrisen veie opp for avtrykket næringen setter i naturen?

Det er noen av spørsmålene daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll skal diskutere med Frode Pleym, leder i Greenpeace og Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV.

Part 3, 22 August – Et internasjonalt samfunn 
Da koronaen stengte verden, ble det svært tydelig at nordmenn og utlendinger har ulike rettigheter når kriser rammer.
Kanokkan Philuek har bodd og jobbet i Longyearbyen i 20 år. I mars fikk hun et todagers permitteringsvarsel, deretter fikk hun en engangsstøtte på 9.000 kroner, halvparten av månedlig husleie.

Utlendinger på Svalbard trenger ikke oppholds- og arbeidstillatelse, men alle må ha et sted og bo og midler nok til å forsørge seg selv. Det gis ikke sosialhjelp på øygruppen.
I dette programmet diskuteres utfordringene og mulighetene for Longyearbyen som internasjonalt samfunn.