Hva skal vi gjøre med smerten?

bookmark

Debatt og lansering

torsdag 15. november 2012, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Arr - Idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Hvordan møter vi motgang og ubehag i dag? Er sorg sykdom eller ikke? Blir noens smerte tatt mer på alvor enn andres?

Skal vi tro Statistisk Sentralbyrå har vi aldri hatt så mye smerter som nå. Og i Norge – verdens beste land å bo i – har folk mer smerter enn i noe annet land. Etter depresjon, kommer muskel- og skjelettlidelser øverst blant årsaker til sykefravær. Kronisk smerte rammer rundt 30 prosent av den voksne befolkningen, og er den viktigste årsaken til langtidsfravær og uførhet.

Slike påstander dominerer diskusjonen om smerte i dag. Den handler om helse, økonomi og politikk, og her er medisinerne smertens viktigste eksperter. Smerten er som mye annet blitt medikalisert. Men smerte som sykdom er bare en av mange mulige fortolkninger. For hva smerte er, og hvordan den gis mening er historisk betinget. Arr idéhistorisk tidsskrift inviterer til debatt om den gåtefulle smerten.

Innledere:
Truls Petersen, redaktør Arr idéhistorisk tidsskrifts temanummer "Smerte" (innleder og ordstyrer)
Egil Andreas Fors, smertelege dr.med og spesialist i allmennmedisin og psykiatri, førsteamanuensis på almennmedisinsk forskningsenhet, NTNU og forfatter av den kommende boka Hva er smerte
Sunniva Gylver, sogneprest i Kampen kirke og kjent fra livssynsprogrammer på TV2 og NRK
Bjarne Markussen, førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder