Hva skal vi leve av i Norge?

bookmark

Forvalter vi oljeformuen riktig?

tirsdag 11. oktober 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fritt Ord og Polyteknisk Forening

Inngang: Gratis

Det er mange spørsmål som bør besvares når det gjelder måten vi forvalter den norske oljeformuen på. Investeres det for eksempel for lite i Norge? Og er handlingsregelen til beste for våre etterkommere? Velkommen til debatt.
Påmelding på www.polyteknisk.no.