Hva skal vi med forlagene?

Hva skal vi med forlagene?

bookmark

Ytringsfrihetsseminar

mandag 22. november 2021, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Den norske Forleggerforening

Inngang: Gratis

Hva er forlagenes rolle i det offentlige ordskiftet? En vanlig forståelse av denne rollen, er at forlagene bidrar til å gjøre ytringsrommet kvalitativt bedre gjennom å være en redigerende, kvalitetssikrende instans i det offentlige ordskiftet. I dagens diskusjoner om ytringsfrihetens utfordringer er det gjerne nettopp dette aspektet som vektlegges, at ytringsfriheten trenger tryggere og sikrere rom. Men forlagenes rolle i dette har fått liten plass i f.eks. Ytringsfrihetskommisjonens mandat og sammensetning.

Samtidig finner vi at forfattere er en gruppe i kunst- og kulturfeltet som føler seg relativt lite truet, begrenset og utsatt, i henhold til rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020.  Har det med forlagenes rolle å gjøre, eller er det andre mekanismer som virker inn? Hvordan ser forlagenes yrtringsfrihetsbidrag ut – innenfra og utenfra?

 

I panelet sitter:

Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO og spesialrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter, aktuell med boka hva er Ytringsfrihet?

Tore Slaatta, professor i medievitenskap, forsker og faglitterær forfatter. Har skrevet rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

Anne Oterholm, forfatter og leder i Kulturrådets faglige utvalg for litteratur

John Erik Riley, redaksjonssjef for skjønnlitteratur i Cappelen Damm

Kveldens ordstyrer er Bernhard Ellefsen.